Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Neuvirth Judit Egyéni Vállalkozó (székhely:.1204. Bp. Csorba u. 5.)., adószám: 56715020-1-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.apacukaceramics.com honlap használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Neuvirth Judit Egyéni Eállalkozó
A szolgáltató székhelye: 1204, Bp., Csorba u. 5.
A szolgáltató telephelye: 1204, Bp., Csorba u. 5.
A szolgáltató elérhetősége: office@apacukaceramics.com

Nyilvántartási száma: 55390947
Adószáma:  56715020-1-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nemzeti Adó és Vámhivatal
Telefonszáma: 06 20 214 1111
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya a www.apacukaceramics.com honlapon történő regisztráció és az itt található termékek vásárlásából eredő tudnivalókra, jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

Adatkezelési szabályok:

1.3. Adatvédelmi nyilvántartási szám:

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, hírlevél

1.4. A  www.apacukaceramics.hu oldalunkon általunk készített kerámia termékek találhatóak. Áfamentesek vagyunk. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, amelynek árát a megrendeléskor a vevő által kiválasztott futárszolgálat díjának megfelelően kapja meg a megrendelésről szóló tájékoztatóban.
Külön csomagolási díjat nem számolunk fel.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1.5. Hírlevelünk jelenleg nincs.

Regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés, adatvédelem

1.6.  A www.apacukaceramics.hu oldalon való böngészéshez regisztráció nem szükséges, és a vásárláshoz sem kell regisztrálni. A vásárlás menete, emailben elküldött megrendelés és egyeztetés.

1.7 A megrendelő/érdeklődő email adatait más célra nem használjuk fel. Nem küldünk promóciós anyagot, nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve ha egyeztetett szállításról van szó, de erről az Ügyfél is tud. A rendelés leadásával a vásárló beleegyezik abba, hogy adatait a www.apacukaceramics.hu a rendelés teljesítése érdekében felhasználja. 

Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el az office@apacukaceramics.com címre.
A látogatók védelme érdekében a webáruház a működéséről bejelentési kötelezettségének eleget tett az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) felé. 
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 
Adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük:
 
az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint
 
az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, és
 
a 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Rendelés menete, fizetés, szállítás

1.8. A megrendelések leadása a honlapon szereplő email címre kell megérkezzen, hvatkozva a megrendelni kívánt termékre, akár linkkel, akkár leírással. A Vásárló vállalja, hogy a megadott adatai valódi adatok. A hamis vagy téves adatszolgáltatásból eredő kockázatokat a Vásárló viseli (pl. helytelen vagy nem valódi cím megadásából eredő téves postázás stb.).

1.9. A megrendelt árukat kiszállítás esetén kizárólag banki előreutalással lehet kiegyenlíteni, kivéve a személyes átvételt.

Ehhez tartozó adatok:

Neuvirth Judit E.V.
 
K&H Bank
10401282-50526978-48881009
megjegyzés rovatba minden esetben írja be a hivatkozást (visszaigazoló e-mailben található)

Bankkártyás fizetési lehetőség

A közös élmény agyagozásokra jelentkezéskor lehetőség van bankkártyával fizetni. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

 
1.10. Megrendelése után az emailt elvolvasva és egyeztetve a szállítás formáját beszéljük meg, ami lehet személyes átvétel, postázás és futár is.  A szállítás díja, mindig az aktuális szolgáltató szállítási díjával egyezik meg.

Elállás joga

1.11.  A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni a megadott címre, Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását. 

1.12 Amennyiben a vásárló élni szeretne elállási jogával, azt írásban megteheti az office@apacukaceramics.com e-mail címen.

1.13 Nem élhet elállási jogával a vevő, amely a nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból ered, az így a terméken történt meghibásodásért, sérülésekért a nem vállalunk felelősséget, nem biztosít csereterméket, nem ad pénzbeli visszatérítést. Nem élhet továbbá elállási jogával a vevő az olyan termékekre, amelyek személyre szabottan készültek.

A szavatossági és jótállási felelősségre a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Garancia, jótállás

1.30. Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. Jótállás, szavatosság szabályai.

Vegyes rendelkezések

1.31. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a III. kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.